Gizlilik politikası

Bu gizlilik politikasının amacı

Bu gizlilik politikasının amacı, sitemizin kullanıcılarını toplayacağımız kişisel verilerin yanı sıra uygunsa aşağıdaki bilgiler hakkında bilgilendirmektir:

içinde. Toplayacağımız kişisel veriler

b. Toplanan verilerin kullanımı

vs. Toplanan verilere kimin erişimi var

d. Site kullanıcı hakları

e. Sitenin çerez politikası

Bu gizlilik politikası, sitemizin kullanım şartları ve koşulları ile bağlantılı olarak çalışır. Geçerli yasalar Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca, bu gizlilik politikası aşağıdaki düzenlemelere uygundur. Kişisel veriler şu şekilde olmalıdır:

içinde. veri sahibi ile ilgili olarak yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenir (yasallık, sadakat, şeffaflık);

b. belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanır ve bu amaçlarla uyumsuz bir şekilde daha fazla işlenmez; Kamu yararına, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik arşivleme amaçlı daha fazla işlem, Madde 89 (1) uyarınca, orijinal amaçlarla (sınırlama amaçları) uyumsuz olarak değerlendirilmez;

vs. yeterli, ilgili ve işlendikleri amaçlar için gerekli olanlarla sınırlı (veri minimizasyonu);

d. doğru ve gerekirse güncel tutulması; İşlendikleri amaçlarla ilgili olarak yanlış olan kişisel verilerin gecikmeden (doğruluk) silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için tüm makul önlemler alınmalıdır;

e. işlendikleri amaçlar için gerekli olan süreyi aşmayan bir süre için veri sahiplerinin tanımlanmasına izin veren bir biçimde tutulması; Kişisel veriler, münhasıran kamu yararına arşivleme amacıyla, bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya 89. maddenin 1. fıkrası uyarınca uygun teknik ve organizasyonel amaçlarla istatistiksel amaçlarla işlenecekleri sürece daha uzun süre saklanabilir. Veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini garanti altına almak için Yönetmelikte öngörülen tedbirler uygulanır (saklama sınırlaması);

f. Yetkisiz veya yasadışı işleme ve kaza sonucu kayıp, imha veya hasara karşı koruma dahil olmak üzere kişisel verilerin uygun güvenliğini sağlayacak şekilde, uygun teknik veya organizasyonel önlemleri (bütünlük ve gizlilik) kullanarak işlenir.

İşleme, yalnızca aşağıdaki koşullardan en az birinin karşılanması durumunda yasaldır:

içinde. veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermişse;

b. veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sonrakinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması;

vs. denetleyicinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması;

d. veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması;

e. işlemenin, kamu menfaatine yönelik bir görevin yerine getirilmesi için veya denetleyiciye verilen kamu yetkisinin uygulanmasıyla ilgili olması;

f. Veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri haricinde, özellikle etkilenen kişi bir çocuk olduğunda, kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru menfaatler için işlemenin gerekli olması.

Herhangi bir tutarsızlık bulursak, politikamızı ilgili yasaya uyacak şekilde değiştireceğiz.

Razı olmak

Kullanıcılar sitemizi kullanarak aşağıdakileri kabul ettiklerini kabul ederler:

içinde. bu gizlilik politikasında belirtilen koşullar ve

b. bu politikada listelenen verilerin toplanması, kullanılması ve saklanması.

Topladığımız kişisel veriler

Sitemizde herhangi bir kullanıcı verisi toplamıyoruz, saklamıyoruz veya kullanmıyoruz. Verilerinizi toplamamız gerektiğinde, size bu veri toplama ile ilgili önceden bildirimde bulunacağımızdan emin olacağız. Çerez Politikası Çerez, web sitesi tarafından bir kullanıcının sabit diskinde saklanan küçük bir dosyadır. Amacı, kullanıcının tarama alışkanlıklarıyla ilgili verileri toplamaktır.

Sitemizde aşağıdaki çerez türlerini kullanıyoruz:

içinde. İşlevsel tanımlama bilgileri Sitemizde yaptığınız tüm seçimleri hatırlamak için kullanırız, böylece sonraki ziyaretleriniz için kaydedilirler.

b. Analitik tanımlama bilgileri Bu, sitemizi kullanırken eriştiğiniz ve beklediğiniz içerik hakkında veri toplayarak sitemizin tasarımını ve işlevselliğini geliştirmemize olanak tanır.

vs. Hedefleme çerezleri Bu çerezler, siteyi nasıl kullandığınız ve tercihleriniz hakkında veri toplar. Bu, sitemizde gördüğünüz bilgileri daha tanıtıcı ve sizi hedefli hale getirmemizi sağlar.

Bir çerez her iletildiğinde bilgilendirilmeyi seçebilirsiniz. İnternet tarayıcınızda çerezleri tamamen devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz, ancak bu, kullanıcı deneyiminizin kalitesini düşürebilir.

Üçüncü şahıs çerezleri

Aşağıdaki amaçlara ulaşmak için sitemizde üçüncü taraf çerezleri kullanabiliriz: Reklamları ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanıcı tercihlerini izleyin.

Değişiklikler

Bu gizlilik politikası, yasalara uyumu sürdürmek ve veri toplama sürecimizdeki değişiklikleri yansıtmak için zaman zaman değiştirilebilir. Kullanıcılarımızın herhangi bir güncellemeden haberdar olmalarını sağlamak için zaman zaman politikamızı kontrol etmelerini öneririz. Gerekirse, kullanıcıları bu politikadaki değişiklikleri e-posta ile bilgilendirebiliriz.

İletişim

Bizim için herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdakileri kullanarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: dianinature@gmail.com Geçerlilik Tarihi: 30 Ocak 2021